Workshop Online

“Lenže pocity nemôžu byť ignorované a je jedno,
ako nespravodlivé a nevďačné sa zdajú byť.”

Anna Frank

Emócie zabezpečujú tok nášho života, plynulý presun z momentu na moment. Sú tiež akýmsi svedkom nášho života, pretože vďaka nim sa vieme vrátiť do histórie a pocítiť, aké to pre nás bolo, zhodnotiť si to. Sú držiteľmi a poslami pravdy. Bez nich by sme len veľmi ťažko dokázali priradiť význam a hodnotu tomu, čo zažívame. Boli by sme zberačmi dát. Napriek tomu sa máme často tendenciu zachovať racionálne a ignorovať tak ich genialitu.
Naša kultúra nás neučí ako si ich ctiť a naslúchať im. Účí nás nad nimi vyhrávať, a to prostredníctvom selekcie na pozitívne a negatívne. Následkom toho sa potom naháňame za šťastím v domnení, že je to protiklad nechcenej hanby, strachu, paniky, úzkosti, hnevu, nenávisti, závisti, žiarlivosti…, všetkého, čo si radi skrývame pod stres, nešťastie a zlo.

Workshop s názvom ROZHOVORY S DUŠOU – Čo nám hovoria naše emócie je zameraný na rozvoj našej emociálnej uvedomelosti a spriatelenie sa so všetkými našimi emóciami. Naučíme sa základné empatické techniky, ktoré k tomuto rozvoju značne prispievajú. Predstavíme si model 17 emócií, z ktorých každá má svoje nezastupiteľné poslanie a účel. Bližšie si povieme o úlohe a daroch Hnevu, Strachu, Smútku a Šťastia. Pomenujeme si štyri kľúčové presvedčenia, ktorými nám naša intelektuálna inteligencia bráni v prijatí darov emócií. Prakticky si ukážeme, ako zakomponovať tento prístup do životných situácií a vytvoriť tak pomyselný most medzi myslením a cítením.

Tento prístup vychádza z modelu DEI (Dynamic Emotional Integration), ktorého autorkou je Karla McLaren, M. Ed., americká autorka kníh, výskumníčka v oblasti spoločenských vied a priekopníčka empatie.

Je to pre Vás?
Workshop je určený pre každého, kto došiel do bodu poznania, že zmena k lepšiemu má korene v uvedomelosti a začína sa prácou na sebe samom. Pre každého, kto chce viac porozumieť sebe, priblížiť sa k svojmu autentickému Ja a následne dokázať lepšie pochopiť druhých. Pre každého, pre koho sú dôležité medziľudské vzťahy založené na vzájomnom porozumení a empatii.

Ako by sa dal popísať prínos pre Vás?
Po nadobudnutí týchto vedomostí a zručností dostane Váš život vznešenejšiu podobu. Nebudete viac bábka vlečená emóciami. Vaše (nechcené) emócie nebudú problémom, ktorý Vás vyhadzuje z rovnováhy, za ktorý sa treba hanbiť, ktorého sa treba nutne zbaviť a to všetko v úpornej snahe za (chceným) šťastím. Vaše emócie sa stanú Vašimi spoľahlivými partnermi, ktorých pravdivosť Vás bude na ceste životom sprevádzať a pomáhať v momentoch rozhodovania.

Pre dôkladnejšie osvojenie si týchto zručností doporučujem si preštudovať nižšie uvedenú literatúru. Prečítanie knižky Reč Emócií pred workshopom je vítané, nie je to však nutná podmienka. Pre všetkých účastníkov workshopu je v prípade bližšieho záujmu k dispozícii zľava na nákup.

Ak Vás počas čítania tohto popisu napadajú otázky alebo vnímate nejakú nejasnosť, neváhajte ma prosím kontaktovať na: ivana@uzjecas.sk

VIDEO POZVÁNKA

Pomocníci


Základné empatické techniky
UZEMNENIE
HRANICE
VEDOME STAZOVANIE
PALENIE DOHOD
SEBAOBNOVENIE

Pre účastníkov workshopu zľava na zakúpenie doporučených knižiek

35% z MOC noxi.sk
Doporučená literatúra

Karla McLaren – REČ EMÓCIÍ
ISBN 978-80-8111-486-1
EAN 978808111481
Vydavateľstvo NOXI 2018
376 str.

Karla McLaren – UMĚNÍ EMPATIE
ISBN 978-80-8111-528-8
EAN 9788081115288
Vydavateľstvo NOXI 2020
334 str.


1. KROK – PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP


2. KROK – PLATBA

Miesto na workshope je Vaše po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 35 EUR. Nižšie zobrazený QR Kód obsahuje potrebné platobné údaje. Stačí ho naskenovať prostredníctvom mobilnej aplikácie bankového účtu a platbu potvrdiť. Viac informácií o tom, ako to funguje a o garancii tejto služby nájdete na bysquare.com.

V prípade, že Vám tento rýchly a moderný spôsob (bez nutnosti prepisovania dát) nevyhovuje alebo ho nemôžete vykonať, napíšte mi prosím do poznámky v prihláške, že si želáte zaplatiť prevodom. Potrebné platobné údaje Vám zašlem obratom prostredníctvom e-mailu.


3. KROK – PRAVIDLÁ
  • Účasť na workshope je garantovaná po prijatí prihlášky a platby za workshop. Potvrdenie, odkaz na stream (ZOOM platforma) Vám zašlem najneskôr deň pred určeným termínom na Vami uvedenú e-mailovu adresu.
  • V prípade, že sa po zaplatení nebudete môcť zúčastniť a dáte o sebe vedieť min. 48 hod. vopred, bude Vám poplatok za workshop v plnej výške vrátený.
  • V prípade, že sa po zaplatení nezúčastníte a nedáte o sebe vedieť min. 48 hod. vopred, zaplatená suma sa nevracia. Je však možné za seba poslať náhradu.
  • Pre pripojenie sa nie je potrebné mať založený Zoom účet, stačí kliknúť na odkaz, ktorý obdržíte e-mailom.
  • Prihlásenie sa na ZOOM Meeting bude možné cca 10 minút pred začatím. Teším sa na vás!