O mne


Takto to bolo …

Strácala som sa v neuvedomelom komunikačnom svete, kde som slúžila viac záujmom druhých než tým svojim. Žila som obklopená vecami, ktoré neslúžili mojim pravdivým potrebám a snažila sa o spoločnosťou nadiktovaný šťastný život, kde víťazia pozitívne emócie.

Nikdy som nedisponovala veľkými množstvami vecí a vždy bolo upratovanie na pravidelnom programe. A aj tak muselo prísť uzretie, že veci, ktoré ma obklopujú, neodpovedajú tomu, kto v danom období som.
Dnes viem, že ich nadobudnutie sformovali situácie a okolnosti, v ktorých som nebola príliš mentálne a emočne uvedomelá. A tiež, že tak ako je prirodzené ich do života začleniť, je prirodzené ich včas nechať odísť.

Ani narodiť sa s nadpriemerným IQ ma automaticky neučinilo byť zdatnou v kritickom myslení a v schopnosti robiť rozhodnutia z tzv. správnych dôvodov. Ani vysoko rozvinutá empatia (Gallup Test) ma automaticky nenaučila prijať a pracovať s darmi, ktoré nám emócie (všetky, nie len tie “pozitívne”) prinášajú.

Po takomto uvedomení som sa rozhodla sa znovu postaviť na štartovaciu čiaru poznania. Pre posun v tejto pomalej dráhe som si zvolila niekoľko učiteľov-sprievodcov, ktorým vďačím za nimi sprístupnené zdroje, workshopy a celkovú podporu. Za oblasť vecí je to Karen Kingston, za oblasť myslenia Linda Elder a za oblasť emócií Karla McLaren.

Moja dnešná skúsenosť je výsledkom náročnej poctivej práce samej so sebou. Rada sa s ňou podelím s Vami, ktorí ste sa rozhodli pre pravdivú cestu.

… než som sa rozhodla, že je čas byť vo svojom živote prítomná