Domov

CHLIEB A VODA NA CESTU


Chlieb a voda na cestu je cyklus workshopov venovaný nadobudnutiu základných zručností
pre jemnú prácu s naším myslením a emóciami tak, aby sme dokázali zvládať jednotlivé
situácie v živote v duchu empatie, férovosti a v snahe o zachovanie mieru a pokoja.

Na spoločných stretnutiach si svôj pomyselný batôžtek na cestu postupne zaplníme
znalosťami a technikami z oblasti kritického myslenia, nedefenzívnej komunikácie, nenásilnej
komunikácie a empatickej práce s emóciami.

Vítaní sú všetci, ktorí hľadajú priestor medzi dobrým a zlým, ktorí sa nachádzajú na ceste
od neuvedomujúcich si k čoraz viac si uvedomujúcim a ktorí by radi prácou na sebe prispeli
k zlepšeniu svojho života a života ostatných.

Prvý z workshopov je tématicky venovaný naším emóciám, našej duši, našej VODE.WORKSHOP ONLINE
ROZHOVORY S DUŠOU – Čo nám hovoria naše emócie I. a II.

Ako sa cítite práve v tejto chvíli? Ako presne si to dokážete pomenovať a až kedy si to dokážete uvedomiť?
Akého génia v sebe ukrýva emočný svet, ktorý nemá deliacu čiaru medzi pozitívnym a negatívnym?
Čo ak sú Vaše emócie expertom na Váš život a Vy sa môžete stať expertom na svoje emócie?
Čo ak by ste sa naučili im naslúchať a vniesli tak celistvosť a empatiu do našich životov?

Najbližšie termíny :
I. časť : 28. Október 2021 v trvaní od 18.00 do 20.30 hod
II. časť: termín bude stanovený na základe záujmu o druhú (pokročilú časť)

Miesto konania : ONLINE (ZOOM platforma)
Cena : 35 EUR

Kapacita: neobmedzená
Kontakt : ivana@uzjecas.skRadar a cit je to, čo sýtilo moje odhodlanie odkloniť sa z cesty nalinajkovanej VŠ štúdiom Ekonómie a financií. Pri každodennej komunikácii s ľuďmi, či už v práci alebo v súkromí som stále viac vnímala, že to, akým spôsobom to beží, jednoducho nie je v súlade s nami – empatickými ľudskými bytosťami a nepodporuje harmóniu v našich vzťahoch.
Cítila som skryté úmysly, chýbajúce slová a nevyjadrené emócie, ktoré prispievali k zmätkom a smerovali ku konfliktom.
Rozhodla som sa preto tento svoj “(ra)dar” učiniť itočným.


je čas. Čas Účastniť sa svojho Života. Ste to Vy, kto má zásluhu na tom, akým smerom sa Váš Život Uberá. Nemusí byť uponáhľaný, únavný a ustarostený. Môžete ho žiť uvedomelo, úprimne a ucelene. Zmenu Uskutočníte len Vy.

Staňte sa Umelcom vlastného Života. Čas je .”

ivana@uzjecas.sk